Vad är corporate storytelling?

Vad är corporate storytelling?

 

Corporate storytelling är när företag använder storytelling i sin kommunikation. Två finns två primära målgrupper för denna kommunikation: externt för presumtiva kunder och internt för personalen.

 

Extern corporate storytelling

Den externa kommunikationen sker främst i form av brand storytelling för att bygga varumärket, storydriven marknadsföring och även storydriven försäljning.

 

Intern corporate storytelling

Corporate storytelling kan också med fördel användas i den interna kommunikationen för att bygga företagskulturen, sprida värdegrunden och lyfta personalen. Rätt utfört är corporate storytelling extremt effektivt att få personalen att dra i rätt riktning.

 

 

Syftet med corporate storytelling

Syftet med corporate storytelling är att bygga en relation, en samhörighet, runt mission, värdegrund och värderingar. Syftet är att bygga en starkare relation med anställda och kunder, inte att sälja. 

 

 

 

När ska extern corporate storytelling användas?

 

I den externa kommunikation är corporate storytelling effektivast längst in i kundernas medvetenhetstunneln. (Läs mer om den viktiga medvetenhetstunneln här). När kunden söker information om vilken den bästa produkten för att lösa problemet som kunden har är. Det är egentligen enda gången som den presumtiva kunden är intresserad av information om själva företaget.

En bra kommunikation från företaget vid detta tillfället kan vara extremt effektivt.

 

 

 

 

Kraften i intern corporate storytelling

I de flesta företag är personalen företaget. Ta bort personalen och företaget är bara tomma lokaler, ett tomt skal. Det moderna företaget behandlar sina anställda som tillgångar. Någon man tar hand om.

Vi människor vill känna något och vara med av någonting större, att ha ett sammanhang. Bra berättelser, rätt utfört, skapar detta. På en arbetsplats finns det inget effektivare verktyg för det än corporate storytelling.

 

 

 

 

”Om jag tar hand om personalen tar den hand om kunderna”.

Richard Branson, grundare Virgin Group

 

 

 

”Om jag tar hand om personalen tar den hand om kunderna”.

Richard Branson, grundare Virgin Group

 

 

 

Varför ska man använda corporate storytelling?

 

Forskning visar att de flesta fattar beslut med sina känslor. Sedan försöker de rationalisera sina beslut med hjärnan efteråt. 

Ju mer ett företag kommunicerar med berättelser, desto bättre är chansen att skapa ett meningsfullt känslomässigt band med mottagaren – oavsett om det är de anställda eller en presumtiv kund när ett köpbeslut.

 

Därför är det här viktigt

Rätt värdegrund och syfte blir allt viktigare. Framför allt i de yngre generationerna. Att jobba på ett företag ”hela livet” är inte lika viktigt som det varit tidigare. Idag drivs många av att jobba på ett ”schyst ställe”.

Corporate storytelling rätt utfört lyfter dessa ”mjuka” värden. Inte bara för att rekrytera och behålla bra personal. Utan även för att locka rätt kunder. Kundens köpresa förändrats påtagligt. Idag har kunden kontroll över vägen till köp; köp är nu socialt, självstyrt, förtroendebaserat och transparent.

Det bästa sättet att nå en kund som bestämmer vad och när hon ska köpa är att sluta driva dina produkter så hårt och fokusera mer på varför ditt företag överhuvudtaget existerar. När du berättar den här historien och förklara dina värderingar du kommer att engagera kunderna som delar dina värderingar.

När du hittar personer som delar dina värderingar, finns det en mycket bättre chans att de kommer att förbli lojala mot dig.

 

 

 

Ladda ner gratis guide om kraften i storytelling.

 

Ebok (ebook, e-bok, e-book) om Kraften i Storytelling. Av Storpower by Brama med Mattias Brännholm.