Vad är skillnaden mellan film och video?

Skillnaden mellan film och video - vad är den egentligen idag?

Vad är skillnaden mellan film och video? Det enkla svaret idag: ingen. Det historiska svaret: film var en kemisk process, video en elektronisk process.

 

Skillnaderna mellan film och video ligger främst i tekniken som används för att spela in och visa bilderna. Film är en analog teknik medan video är en digital teknik.

Film har också en speciell känsla och estetik som är unik för filmmediet. Video är mer tekniskt perfekt och kan spelas upp på en mängd olika digitala enheter. Den historiska utvecklingen de senaste 20 åren har förflyttat film närmare video.

 

Den historiska skillnaden på film och video

Film är en analog teknik som används för att spela in rörliga bilder på filmrullar. Filmrullarna framkallas sedan i en kemisk process. När filmen spelas upp i en projektor projiceras ljuset genom filmen. Det skapar en rörlig bild på en skärm eller en vägg. Filmtekniken har funnits i över 100 år och har en speciell känsla och estetik som är unik för filmmediet.

Video är en digital teknik som används för att spela in rörliga bilder på digitala medier som kassetter. Med tiden kom det även att inkludera DVD-skivor, hårddiskar och minneskort. Video kan spelas upp på en datorskärm eller en TV-skärm med hjälp av en videospelare eller en digital enhet som kan spela upp videofilmer.

 

Skillnaden på film och video – fördjupning

Skillnaderna mellan video och film går djupare än bara tekniken som används för att spela in och visa bilderna. Här är några av de viktigaste skillnaderna mellan de två medierna:

Bildkvalitet 

Film har en högre upplösning och större färgdjup än video. Detta beror på att filmen lagrar bilder på en celluloidremsa, som kan ha en högre bildupplösning och en större mängd färger än de digitala koder som används för att lagra videobilder. Därför kan film ha en högre bildkvalitet och en mer visuellt tilltalande estetik än video.

 

Bildförhållande 

Filmer spelas vanligtvis in med ett annat bildförhållande än video. Detta beror på att film i allmänhet används för att spela in långfilmer. Video används ofta för kortare inspelningar som TV-program och nyhetsinslag. Vanliga bildförhållanden för film inkluderar widescreenformat som 2.35:1 eller 1.85:1, medan video oftast har ett bildförhållande på 16:9 eller 4:3.

Idag spelar dock ingen in i 4:3, såvida det inte är en dedikerad inspelning för sociala medier. Och då kan formaten vara ännu mer vertikala (se skillnaden här). 16/9 är idag standarden för i princip all produktion av rörlig media. Men ibland vill man få en mer “filmisk känsla” och då redigerar man materialet så det blir 2.35:1 (som jag har gjort i den här filmen).

 

Bearbetning och redigering

Bearbetning och redigering av film är en mer komplex process än för video. Filmredigering innebär att skära ihop fysiska filmremsor för att skapa en slutlig film. Det tar mycket tid och skicklighet. Och andra sidan kan video bearbetas och redigeras digitalt, vilket gör det enklare att klippa och sätta ihop olika scener och övergångar.

 

Kostnad 

Att spela in och producera film är oftast mycket dyrare än att spela in och producera video. Detta beror på att filminspelning kräver högre kvalitetsutrustning och mer avancerad teknik än videoproduktion. Därför har filmproduktion oftast varit förbehållen stora Hollywood-produktioner, medan video används mer allmänt i mindre produktionsmiljöer. 

 

Tekniken inte längre den stora skillnaden

I detta historiska faktum ligger också effekten av den tekniska utveckligen de sista tio åren. Idag har till exempel mitt bolag Brama en kamera som i princip är lika tekniskt avancerad som en Hollywood-kamera var för 20 år sedan. Och det till en bråkdel av priset. Det har möjliggjort en enastående utveckling av visuell produktion under de sista tio åren. Idag är det inte så mycket tekniken som förmågan att berätta en story bra som gör den stora skillnaden i filmer.

Samtidigt ska man komma ihåg att den tekniska utvecklingen har skett även i Hollywood. Idag är en Hollywood-produktion oftast extremt avancerad med virtuella effekter och andra tekniska lösningar. Det gör att Hollywood-filmer fortfarande står ut. Men på ett annat sätt.

 

Historisk och kulturell betydelse 

Filmer har en större historisk och kulturell betydelse än video. Filmer har varit en del av vårt kulturella arv i över 100 år. Många klassiska filmer anses vara konstverk och historiska dokument. Videokonst och videoproduktion har också blivit alltmer uppskattade. Men den kulturella betydelsen av video kan inte mäta sig med filmens betydelse.

 

Sammanfattningsvis finns det en mängd skillnader mellan video och film. Som bildkvalitet, bildförhållande, bearbetning och redigering, kostnad och historisk och kulturell betydelse. Båda medierna har sina egna unika styrkor och användningsområden. Valet av teknik beror ofta på inspelningsmiljön, budgeten och det specifika syftet med produktionen.

 

Skillnad mellan film och video idag

Även om film och video haft en traditionell distinktion som separata medier, har gränserna mellan dem suddats ut i den digitala eran. Idag kan både film och video spelas in, redigeras och distribueras på digitala medier.

Skillnaderna mellan film och video idag handlar mer om produktionsprocessen, estetiken och syftet med produktionen än om den teknik som används. Även om det är sant att filmhistorien och det analoga filmmediet ger en unik visuell estetik, kan denna estetik nu efterliknas med digital teknik och postproduktions-processer.

 

Gränserna har suddats ut

En annan skillnad kan vara kulturell betydelse och status. Trots att gränsen mellan film och video har suddats ut är film fortfarande förknippad med högkvalitativ underhållning och storskaliga produktioner, medan video kan vara förknippat med mindre, lägre budgetproduktioner.

Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaderna mellan film och video idag ligger främst i produktionsprocessen, estetiken och syftet med produktionen snarare än i den teknik som används.

För mig landar skillnaden i följande: ambitionsnivå.

För mig är “spela in en video” en enkel produktion. Det kan vara med mobilen eller en kamera, men det är inte särskilt genomarbetat.

Att “spela in en film” innefattar ljussättning, planering, ofta flera personer i produktion, men framför allt mycket mer arbete i efterproduktionen. Materialet spelas in med syfte att bearbetas i redigeringen, i form av färgsättning och sound design.