Affärsnyttan med en företagsdokumentär

Affärsnyttan med en företagsdokumentär kan vara stor - om man vet vad man gör.

Affärsnyttan med en företagsdokumentär kan vara betydligt större än vad de flesta tror. Rätt använd kan en företagsdokumentär vara en självmjölkande kassako i många, många år.

En företagsdokumentär är en film i ett längre format som berättar en story om företaget som förmedlar inte bara vad företaget gör och varför och hur det började.

Rätt utförd förklarar en bra företagsdokumentär också företagets själ. Vad som gör det unikt.

Att investera i en bra företagsdokumentär kostar.

Ska du berätta en bra story måste producenten (jag) göra research och sätta sig in i historien. Det krävs ett strukturellt grundmanus. Vilka andra personer ska vara med? När ska vi spela in? Vad är reservdatumen? Och så vidare.

En företagsdokumentär spelas ofta in samtidigt som verksamheten pågår. Därför är det viktigt att produktionen är så snabb och smidig som möjligt. Så att man stör den dagliga verksamheten så lite som möjligt.

För att produktionen ska bli så liten men effektiv som möjligt ska den helst bestå av en producent, en fotograf och en ljudtekniker. Gärna också en produktionsassistent. Då går det vara snabb och effektiv och samtidigt leverera med hög kvalité.

Efterbearbetningen kräver strukturering av materialet, grovredigering, finredigering, musik, ljuddesign, färgsättning (grading) och grafik.

Med andra ord: en bra företagsdokumentär kostar.

Men – och det är en viktigt men – en bra företagsdokumentär kan också vara den avgörande skillnaden för en kund som ska fatta ett köpbeslut. 

Affärsnyttan med en företagsdokumentär kan – rätt utförd – vara en självmjölkande kassako för företaget.

…en bra företagsdokumentär kan också vara den avgörande skillnaden för en kund som ska fatta ett köpbeslut. Affärsnyttan med en företagsdokumentär kan – rätt utförd – vara en självmjölkande kassako för företaget”.

Företagsdokumentär, digital marknadsföring och säljtunneln

Alla som jobbar med försäljning är bekant med säljtunneln. Själv pratar jag ofta om medvetenhetstunneln. 

Principerna är desamma. 

Det handlar om var en presumtiv kund befinner sig på sin köp- eller medvetenhetsresa.

Affärsnyttan med en företagsdokumentär
Affärsnyttan med en företagsdokumentär är stora. Om man förstår helheten med digital marknadsföring.

Längst ute är tunneln stor. Där finns många människor men deras mogenhet att göra affär är liten. Precis som deras förståelse för att dom har ett problem som vår produkt kan lösa.

Längst in i tunneln är tunneln smal, här är det betydligt färre personer, men det är betydligt närmare ett köpbeslut. Ur ett kommunikativt perspektiv betyder det att kunden inte bara är medveten om att dom har ett problem. Dom vet också vad lösningen på problemet är. Och vilka produkter som kan lösa problemet.

Det är här en företagsdokumentär kan vara så effektiv.

Alla bra köpbeslut tar man med hjärnan – och med hjärtat.

Tänk dig en presumtiv kund som är längst in i säljtunneln och väljer mellan två olika produkter. Så ser kunden en engagerande story om företaget bakom produkten i en välproducerad företagsdokumentär. 

Den andra produkten har ingen sån film. Den produkten försöker inte bygga något djupare engagemang med kunden. De försöker bara sälja produkten utan att skapa en djupare relation.

Vilken produkt tror du kunden väljer?

You bet!

Alla dagar i veckan.

Det handlar om köppsykologi.

Människan har alltid uppskattat en bra story. Vi berörs av en bra story. Vi väljer produkten som har en bra story.

Utmaningen är att få företagsdokumentären framför kunden vid precis rätt tillfälle. När det är köpredo och väljer mellan olika produkter.

Det är där digital marknadsföring, marketing automation och lead scoring kommer in.

Företagsdokumentär och marketing automation

Bra digital marknadsföring går ut på att:

  1. Driva rätt besökare till hemsidan.
  2. På hemsidan få dom att lämna i från sig sin kontaktinformation. (Detta görs vanligtvis genom att erbjuda någon form av värdefullt innehåll gratis)
  3. Skicka automatiska nyhetsbrev (marketing automation) med ännu mer relevant innehåll.
  4. Analysera hur den presumtiva kunden interagerar med innehållet som man mailat ut och hur de rör sig på hemsidan (lead scoring). 
  5. Kontakta dom direkt när de varit tillräckligt många gånger på produktsidorna.

Det är i moment 4 som en företagsdokumentär kan vara så ruskigt effektiv. När man kan analysera hur den presumtiva kunden interagerar med innehållet i nyhetsbreven man skickar ut.

Men för att lyckas i punkt 4 måste man först lyckas i punkt 2; att skapa ett innehåll – oftast en nedladdningsbar ebook – som lovar sånt mervärde för den presumtiva kunden att den lämnar i från sig sin epost-adress. Det är först när du har epost-adressen som du kan skapa hävstång med företagsdokumentären och vara riktigt effektiv.

Använder företaget ett marketing automation-system med lead scoring – som Hubspot, Marketo, ActiveCampaign, Sharpspring eller något annat av de hundratalet som finns att välja på – så kan man följa hur besökare rör sig på individnivå på sajten.

Jobba rätt med marketing automation

Det går att sätta indivudella triggers i systemet. Om en besökare gör så skickar vi ett mail med den här informationen. Om en besökare gör så och så skickar vi ett annat mail.

Det går alltså att sätta upp ett villkor som säger att om en besökare besökt produktsidorna ett visst antal gånger så skickar systemet automatiskt ett email som tipsar om filmen och inkluderar en länk till den.

Teorin bakom är inte svårare än att om en besökare går till samma produktsida flera gånger har de någon form av köplust.

I mjukvaran kan du se hur länge den presumtiva kunden tittade på filmen. Det här är det riktiga testet på hur köpsugen kunden är.

Såg personen hela filmen vet du att den presumtiva kunden är intresserad. Du vet också att du har byggt en connection, en relation, med den presumtiva kunden.

Nu är det dags att skörda.

En företagsdokumentär hittar de lågt hängande frukterna

Det är nu rätt typ av säljsamtal – den första mänskliga kontakten – kan vara så effektivt…

Och man kontaktar bara de lägst hängande frukterna.

Företagsdokumentär är den sista och största mätningen av intresset hos kunden.

Det är det som är så fascinerande med digital marknadsföring när man gör det rätt. Man skapar relevant innehåll för den presumtiva kunden och tittar hur de interagerar med innehållet.

Affärsnyttan med en företagsdokumentär, den tyngsta av allt redaktionellt innehåll man producerar, kan rätt utförd vara fantastisk.

Vill du ha ett exempel på hur man använder en företagsdokumentär för att skapa affärsnytta kan du klicka här.

Om du vill veta mer om medvetenhetstunnelns betydelse i digital marknadsföring kan du läsa mer här.

Vill du ha hjälp med en företagsdokumentär eller det digital ekosystemet är det vad Brama jobbar med. Kontakta oss här.