Corporate storytelling

Corporate storytelling är när företaget använder storytelling i sin kommunikation. Används med fördel internt för att bygga kulturen och sprida värderingar så får personalen att känna stolthet och dra åt samma håll.

Corporate storytelling är när företaget använder storytelling i sin kommunikation. Används med fördel internt för att bygga kulturen och sprida värderingar så får personalen att känna stolthet och dra åt samma håll.

Corporate storytelling är när företaget använder storytelling i sin kommunikation. Används med fördel internt för att bygga kulturen och sprida värderingar så får personalen att känna stolthet och dra åt samma håll.

Both comments and trackbacks are currently closed.