Inbound marketing

Image module

Inbound marketing är en helhetsprocess som med innehåll genererar leads

Inbound marketing är en metodik med syfte att driva rätt besökare till en hemsida och där få dem att konvertera. Inbound marketing kan enklast beskrivas så här:

Inbound marketing = content marketing + marketing automation

Det är ett datadrivet helhetstänk för digital marknadsföring och försäljning som består av följande delar: attrahera, konvertera, marketing automation och analysera.

Det är en effektiv, modern och mindre aggressiv försäljningsprocess som sätter kunden och dennes problem i centrum.

Det handlar om kundens problem

Många, för att inte säga de flesta, företag ser i första hand sina produkter och tjänster.

Det absolut fundamentala för att lyckas med digital marknadsföring och försäljning är att fokusera på kundens problem och kundens digitala resa och upplevelse.

Din hemsida är bara en del av kundens digitala resa. Först när man förstår och ser helheten kan man också se den potentiella möjligheten som faktiskt finns.

Image module
Image module

Så skapar du en digital kundresa som genererar leads och intäkter

Du behöver publicera bra innehåll kontinuerligt. Vissa kallar det för en blog. Vi föredrar att tänka på det som ett artikelflöde. Det innehållet behöver spridas i sociala medier och nyhetsbrev för att besökare ska få kännedom om det (attrahera).

På hemsidan måste det finns mer information som besökarna är villiga att lämna sin e-postadress för att få ta del av, typ en e-book eller liknande (konvertera).

Efter det kan du skicka regelbundna e-post till besökarna (marketing automation) med nyttig information och se hur de responderar på det (analys).

Så hjälper vi ditt företag öka intäkterna med Inbound marketing

Inbound marketing består av många moment och kräver olika kompetenser. Men resultatet, när man gör det rätt, är synnerligen effektivt.

Man driver rätt besökare till hemsidan genom att producera bra innehåll. Det andra momentet är att bearbeta de som har konverterat (lämnat sin e-postadress). Marketing automation är en process där man använder en mjukvara integrerad med ett CRM-system. Det övergripande syftet är att automatisera delar av marknadsföringsprocessen, framför allt utskick av epost.

Vi hjälper företag med helhetslösning av Inbound marketing; från strategi, till produktion och publicering av innehåll till marketing automation och lead scoring. Ett mått på vårt arbete är hur många leads vi genererar till säljavdelning.

Image module
Image module

Ja, tack! Jag vill veta mer om hur Brama kan öka våra intäkter. Skicka mig information!