Tag Archives: Lead scoring

Lead scoring är en metod att utvärdera hur en kund interagerar med din kommunikation. Det är också ett sätt att bedöma hur köpredo en presumtiv kund. Det går på individnivå att poängsätta hur många nyhetsbrev som en presumtiv kund öppnar. Vilka sidor den har besökt och hur många gånger. Och mycket, mycket mer. Dom har artiklarna handlar om processen att utvärdera kundens digitala beteende – och kontakta dom först när dom är redo för affär.

Fakta om Content marketing

84 procent vill ha innehåll från varumärken 7 av 10 reagerar negativt på för säljande...(läs mer)