Maslows behovstrappa i storytelling

Maslows behovstrappa förklarar varför storytelling är så effektivt. Anledningen är psykologi kopplat till människans rädsla på stenåldern.

Anledningen till att storytelling är så effektivt är psykologisk – och det går att härleda till Maslows behovstrappa. Och till stenåldern.

Storytelling är det generella uttrycket för att berätta en story. En bra story är tydlig och enkel att förstå och följa. Man vet vem det handlar om, vad det handlar om och vad som står på spel. Men hur skapar man egentligen engagemanget som får oss alla att så mycket uppskatta stories?

Det här är en rätt torr och tråkig text. Men den här viktig att ha med sin för att skapa förståelse för varför storytelling är så kraftfullt och effektivt.

Det sitter i vårt dna att lyssna på och uppskatta en bra story. Så har det varit sedan stenåldern. Den som var bäst på att förmedla en dramatisk story vid lägerelden var den man lyssnade på och följde.

Det gäller fortfarande.

Stories från stenåldern till idag

Naturligtvis har mycket förändrats sedan stenåldern. Men vissa saker har inte förändrats. Som till exempel människans undermedvetna förmåga att hela tiden scanna omgivningen efter faror.

Vi människor möts varje dag av mellan 3.000 och 5.000 kommersiella budskap. Vi har snabbt blivit duktiga på att filtrera bort det vi inte vill se eller höra. Hur många av de senaste fem radioreklam-spottarna kommer du ihåg? Eller de senaste fem digitala annonserna du såg?

Precis. Inte många. Om någon.

Det beror på Maslow. 

Ni vet, han med behovstrappan.

Reklamen ni hörde eller såg var inte tillräckligt viktig för er. Den handlade inte om din överlevnad. För då hade du lyssnat.

Storytelling och Maslows behovstrappa

Vi människor motiveras av, lägger vårt fokus och prioriterar vår energi enligt Maslows behovspyramid. Det inkluderar vad vi lyssnar på och kommer ihåg. I och med att de flesta av oss inte kommer ihåg gymnasiepsykologin kommer här en kort sammanfattning: 

Maslows behovstrappa bygger på fem olika nivåer, där den mest grundläggande är nummer ett. 

Dessa är:

  1. Fysiologiska behov.
  2. Trygghetsbehov.
  3. Behov av kärlek.
  4. Självhävdelsebehov.
  5. Självförverkligande behov.

 

Maslows behovstrappa förklarar varför storytelling är så effektivt. Anledningen är psykologi kopplat till människans rädsla på stenåldern.

 

Historiskt har den första nivån – fysiologiska behov – handlat om liv och död. Att helt enkelt överleva dagen. Det handlade om mat, vatten och värme. I detta grundläggande behov ingick också behovet att tillhöra en stam eller en grupp av andra människor. Tillsammans kunde man skydda sig mot hot. Ensam var man ett lätt byte för stenålderns alla faror.

 

Story runt lägereleden = jag överlever

Det är i detta som storytellingens styrka ligger. På stenåldern var det basala fysiologiska behovet – att överleva dagen – mött när man satt tillsammans med andra runt lägerelden. Då var man i trygghet för alla faror som lurade i ensamheten borta från gruppen och lägerelden. Lägerelden runt vilken det berättade stories…

När man var säker på att överleva dagen blev behovet att känna sig trygg det viktigaste. Att ha någon form av boende och känna sig säker.

De två första nivåerna beskrivs ofta som de grundläggande behoven. Det är för att hantera dessa behov som människan genom årtusenden utvecklat under-medvetna beteenden som att hela tiden scanna av omgivningen efter hot mot vår överlevnad. 

Det sitter djupt rotat i vårt undermedvetna.

Maslows behovstrappa idag

Översatt till idag och det moderna västerländska samhället handlar det grundläggande överlevnadsbehovet inte om fysisk överlevnad. Det handlar istället om att ha ett jobb och en inkomst. Nästa steg i behovstrappan i det moderna samhället handlar om att ha ett hem och en känsla av att känna sig trygg.

 

Människan letar fortfarande hela tiden efter hot

Mänsklighetens utveckling har gått extremt fort de sista 200 åren. Men människans dna har inte följt med i utvecklingen i samma hastighet. I klartext innebär det att våra hjärnor fortfarande är kodade att scanna av omgivningen efter basala hot mot vår överlevnad och trygghet. 

Det sker undermedvetet. 

Men processen pågår hela tiden. 

Upplever hjärnan något som kan tolkas som ett hot, alternativt något som kan  hjälpa oss i vår överlevnad, reagerar den. All annan stimulans noterar hjärnan inte lika starkt, om ens överhuvudtaget. När vi nås av 3000 – 5000 budskap varje dag har vi snabbt blivit väldigt duktiga på att sortera bort det som inte är viktigt för oss.

Det här är viktigt att förstå. 

 

Budskap kopplade till Maslows behovstrappa

För här finns nyttiga lärdomar att göra för vår kommunikation.

  1. Vi hör budskap som får oss att överleva och utvecklas.
  2. I och med att vi bombarderas med budskap hela dagarna och hjärnan hela tiden scannar av vad som händer hör vi budskap som är enkelt, tydliga och lätta att förstå.

Med tanke på att vi har lyssnat på stories hela livet ska budskapen också vara strukturerade som stories för att kunden ska registrera dem.

Så – i klartext – kommunicera en story som är enkel och tydlig och som på något sätt handlar om det mest grundläggande behov vi människor har så kommer ditt budskap att nå fram bättre.

 

 

Ladda ner gratis guide om kraften i storytelling.

 

Ebok (ebook, e-bok, e-book) om Kraften i Storytelling. Av Storpower by Brama med Mattias Brännholm.

 

Fler artiklar i ämnet

 

Vikten att förstå medvetenhetstunneln

Medvetenhetstunnneln är bland det mest grundläggande att förstå när du ska kommunicera. Den visar hur...(läs mer)

Kunden i centrum

Konceptet kunden i centrum är fundamentalt i digital marknadsföring. Och för att ranka på Google....(läs mer)