Företagsfilm vs Företagsdokumentär

Företagsfilm vs företagsdokumentär

Företagsfilm vs företagsdokumentär – vad är vad och när ska du använda vad?

En företagsfilm och en företagsdokumentär överlappar för många varandra rätt mycket. Man använder det slentrianmässigt som synonymer. Men ska man vara korrekt är det stora skillnad på dom.

För att tydliggöra skillnaderna mellan dom delar jag upp filmerna enligt följande:

  • Syfte och målgrupp
  • Skillnad i storystrukturen
  • Filmens längd

Jag avslutar med ett sammanfattade resonemang om vad man ska prioritera. Vi börjar med det viktigaste inledningsvis: syfte och målgrupp.

Företagsfilm vs Företagsdokumentär – syfte & målgrupp

Jag gör i första läget skillnad på de olika typerna av företagsfilm genom 1) syfte och 2) målgrupp.

Syfte och målgrupp med en företagsfilm

En företagsfilm har som 1) syfte att informera och sprida kännedom om vad företaget görtill en 2) rätt stor målgrupp bestående av potentiella kunder, medarbetare och samarbetspartners. Det går i princip att sätta likhetstecken mellan företagsfilm och presentationsfilm.

Syfte och målgrupp med en företagsdokumentär

En företagsdokumentär har som primärt syfte att 1) driva affärer och vänder sig 2) till potentiella köpare som är långt in i affärstunnel och som har bestämt sig för att köpa och väljer mellan olika leverantörer. En bra företagsdokumentär som bygger en emotionell relation med den presumtiva kunden kan i det läget vara helt avgörande för att vinna affären.

Det sekundära syftet med en företagsdokumentär – som också är viktigt – är att 1) skapa ett tidsdokument, en skapelseberättelse, för 2) dels alla anställa men framför allt alla i framtiden. Det senare driver inte konkret affärer här och ny lika mycket som den första anledningen. Men den är viktigt av andra anledningar. Det återkommer jag till längre ner.

Företagsfilm vs företagsdokumentär – skillnad i story

Bra kommersiell kommunikation om företaget – som en film om företaget ska vara – ska aldrig innehåll en story om företaget.

Ja, du läste rätt.

Storyn ska inte handla om företaget.

Den ska handla om mottagaren och mottagarens problem och hur företaget löser det problemet. Det spelar ingen roll om det är film eller vanlig kommunikation. Det här är fundamentet i storybranding – ett kommunikationskoncept för att sälja mer med hjälp av kraften i storytelling (som jag för övrigt håller kurser och workshops i. Läs mer om det på systersajten storypower.se).

Storyn i en företagsfilm

När man står inför att göra en presentationsfilm om företaget är det därför lätt att tänka ”vi ska förklara vad företaget gör för presumtiva kunder och anställda”. Problemet med det är: det är olika målgrupper.

En bra story skjuter laser. Inte hagel.

När man står inför att göra en presentationsfilm om företaget är det därför lätt att tänka ”vi ska förklara vad företaget gör för presumtiva kunder och anställda”. Problemet med det är: det är olika målgrupper.

Därför bör du ha en presentationsfilm för presumtiva kunder. Och en annan för presumtiva anställda.

Alltid. Utan undantag. Ej förhandlingsbart. Varför?

Därför dom har helt olika intressen för filmen.

Mycket är gemensamt i en presentationsfilm av företaget: värderingar, historia, företagsfakta och annan information. Men anledningen som man tittar på filmen är helt olika. Bra storytelling gör skillnad på det. Tittarens anledning att titta – tittarens ”problem” – är helt olika.

När ni planerar för att spela in en presentationsfilm bör ni alltså planera för att göra två versioner av den: en för kunder, en för rekrytering.

Storyn i en företagsdokumentär

Jag skrev ovan att bra kommersiell kommunikation handlar inte om företaget. Det handlar istället om tittaren/kundens problem och hur företaget löser kundens problem.

Den regeln gäller alltid. Med ett undantag.

I en företagsdokumentär.

Den huvudsakliga anledning till att undantaget finns är att i den kommersiella kommunikation är de presumtiva kunderna så långt in i säljtunneln att själva företaget faktiskt är det enda som är kvar att spela roll för kunden. Kunden har redan bestämt sig för att handla. De väljer just nu mellan olika leverantörer. Vem man vill göra affär med.

Här spelar en bra story om företaget en viktig roll.

Om allting annat är lika mellan två leverantörer och den ena har en engagerande och bra story om företaget, deras värderingar och mission, dess historia och planer framåt – och konkurrent inte har det. Vilka leverantör tror du den presumtiva kunden väljer?

Japp, den med filmen.

Alla dagar i veckan.

Detta är vetenskapligt dokumenterat och kallas ”rule of reciprocity”.

Kunden har redan bestämt sig för att handla. De väljer just nu mellan olika leverantörer. Vem man vill göra affär med. Här spelar en bra story i en dokumentär om företaget en viktig roll.

Företagsdokumentär – huvudrollen i storyn

I en företagsdokumentär har gärna skaparen huvudrollen. Alternativ nuvarande ägare eller vd (eller liknande). Anledningen är att vi gör affärer med människor. Inte med företag.

Med framför allt: alla bra stories har en intressant huvudkaraktär som vi på olika sätt identifierar oss med, oftast i form av att vara en förebild.

Elon Musk, Steve Jobs, Richard Branson, Ingvar Kamprad, Bill Gates och ja…listan kan ju göras hur lång som helst. Ni förstår principen. Starka varumärken har ofta starka personligheter kopplad till dom.

Företagsfilm eller företagsdokumentär – filmens längd

Filmens längd varierar – föga överraskande – kraftigt mellan en företagsfilm och en företagsdokumentär. Mitt standard-svar är alltid: ”Gör filmen så lång som den behöver vara”. När man tar storyn, syfte och målgrupp i beaktande brukar man snabbt hitta svaret på hur lång en film ska vara.

Är syftet att presentera företaget för potentiella kunder i sociala medier ska kanske filmen inte vara länge än 10-30 sekunder (och under såna omständigheter definitivt inte handla om företaget).

Är det en företagsdokumentär med en bra story är inte 30 minuter för långt. (Men det kräver sin producent för att berätta en sån story…).

Företagsfilm vs företagsdokumentär – sammanfattning

Även om det vid första anblick kan verka vara samma sak är det stor skillnad på en företagsfilm och en företagsdokumentär. Både fyller sina tydliga funktioner.

Företagsfilm

Det flesta företag bör ha en företagsfilm som presenterar företag. Det är idag mer eller mindre en hygienfaktor att ha rörlig media. Filmen ska förklara nyttan som företaget gör för kunderna och det problem som dom har. Vill man även använda företagsfilmen för att rekrytera nya medarbetare bör det vara en separat film, en annan version, med en annan story.

Företagsdokumentär

En företagsdokumentär fyller sin bästa funktion i längre säljprocesser där investeringarna och beslutet är större. I dessa sammanhang kan en företagsdokumentär vara direkt avgörande.

En företagsdokumentär fyller också en viktig icke-kommersiella funktion. Nämligen att berätta skapelseberättelsen av företaget, alternativt för att göra ett tidsdokument av nutiden till framtiden. Det som idag kan vara en skatt från historien av gamla bilder från fabriken, kontoret, butiken eller vad det nu kan vara är för framtiden idag rörlig media. Nutiden är skyldig framtiden att berätta om företagets historia idag.

En företagsdokumentär kan, om storyn är bra, också fungera som en bred varumärkesbyggande film.

Så, för att avsluta, såväl en företagsfilm (eller två) och en företagsdokumentär fyller tydliga funktioner. Vill du ha hjälp att fram er story? Hör gärna av er i så fall. (Klicka här för kontakt).

 

Fler artiklar om filmproduktion

 

GRATIS GUIDE OM Kraften i Storytelling

Ebok (ebook, e-bok, e-book) om Kraften i Storytelling. Av Storpower by Brama med Mattias Brännholm.

Förstå hur du kan skapa tydligare budskap. Hur du kan bygga starkare varumärken. Och hur du kan sälja bättre. Bara genom att använda kraften i stories.

Den här e-boken förklarar kraften med storytelling. (Hint: en del av det är psykologiskt och undermedvetet). Fyll i formuläret nu så har du den i mailen direkt.

 

GRATIS GUIDE

OM KRAFTEN

I STORYTELLING

 

Ebok (ebook, e-bok, e-book) om Kraften i Storytelling. Av Storpower by Brama med Mattias Brännholm.

Förstå hur du kan skapa tydligare budskap. Hur du kan bygga starkare varumärken. Och hur du kan sälja bättre. Bara genom att använda kraften i stories.

Den här e-boken förklarar kraften med storytelling. (Hint: en del av det är psykologiskt och undermedvetet). Fyll i formuläret nu så har du den i mailen direkt.